Veríme, že niektoré základné schopnosti sú dané človeku od narodenia, ale väčšinu zručností, ktoré pomáhajú stať sa dobrým delegátom, možno získať aktívnym vzdelávaním formou tréningu zručností. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií majú účastníci možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť

ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

 

Sme presvedčení, že pravidelným precvičovaním jednotlivých situácií budúci delegáti veľmi rýchlo svoje vedomosti zúročia a vyhnú sa chybám, ktoré by im mohli skomplikovať prácu, spokojnosť klientov a cestovnej kancelárie.

Budúci delegáti zároveň reálne pochopia čo obnáša a o čom bude ich práca.

Naša klientela

pozostáva z rôznych kategórií:

  • študenti vysokých škôl a univerzít, ktorí si hľadajú v lete dobrú brigádu,

  • absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí potrebujú zvýšiť svoju kvalifikáciu pred nástupom do zamestnania,

  • osoby so záujmom pôsobiť ako delegát cestovnej kancelárie – miestny zástupca

  • uchádzači o zamestnanie, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce,

  • zamestnanci, ktorí pracujú cieľavedome na svojom profesijnom rozvoji,

  • prosperujúce cestovné kancelárie, ktoré vedia, že úspešné podnikanie nie je možné bez trvalého vedomostného rozvoja svojich zamestnancov.