Škola pre delegátov cestovného ruchu

D&A škola pre delegátov CK, vznikla za pomoci skúsených odborníkov (lektorov), dlhodobo pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Dlhé roky aktívne pracujeme v zahraničí ako delegáti a veľmi dobre poznáme danú problematiku.
Roky práce nás presvedčili, že každoročne prichádzajú do zahraničných destinácii noví delegáti, ktorým chýbajú skúsenosti (príprava) a nemajú predstavu čo obnáša práca tohto druhu.

NOVINKA

Už túto jeseň otvárame kurz aj Trenčíne!

kurzy-thumb

Ste nezamestnaný?

Tento kurz vám môže zaplatiť Úrad práce. Informujte sa.

Prečo práve My?

 1. uplatnenie našich absolventov na trhu viac práce je viac ako 90% (pozri facebook.com/delegat.ck)

 2. kurzy sa otvárajú vždy v riadnom termíne bez ohľadu na počet uchádzačov

 3. časová rýchlosť (kurzy trvajú len 8 víkendov – piatok až nedeľa)

 4. cena kurzu je konečná (všetky výdavky vrátane vstupov a lístkov na exkurzie sú zahrnuté v cene)

 5. k všetkým predmetom kurzov máme on-line študijné materiály, každý uchádzač počas trvania kurzu dostane materiály zdarma, čím sa výrazne uľahčí príprava na skúšky

 6. osvedčenie na požiadanie je možné dostať i v anglickom jazyku
  (15 €)

 7. špecifikujeme sa na prácu delegáta CK, tejto problematike venujeme extra čas

 8. spolupracujeme s CK a snažíme sa naším absolventom nájsť uplatnenie na trhu práce (viď sekciu Aktuálne pracovné pozície)

 9. sme tím skúsených lektorov – ktorí i v súčasnosti pôsobia ako delegáti CK u najväčších slovenských CK, odovzdáme Vám mnoho osobných skúseností a praktických zručností z práce delegáta CK a sprievodcu CR.

 10. ako jediní (doposiaľ) na Slovensku vlastníme akreditáciu na vzdelávaciu aktivitu delegát cestovnej kancelárie a organizujeme tento kurz.

  .

Verte nám, dôkladnejšie Vás nepripravia!

Naučíme vás

 1. ako sa stať úspešným delegátom, ako jednať s turistami, aby boli na dovolenke spokojní,

 2. komunikovať so všetkými zainteresovanými v cestovnom ruchu, osvojiť si princípy a metódy práce s klientmi, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu a administratívne a finančné zabezpečenie služieb,

 3. aj praktickým zručnostiam, spoločenskému vystupovaniu, schopnostiam kreatívne pracovať,

 4. zároveň byť primerane adaptabilný, schopný aplikovať získané vedomosti v praktickom živote, pracovať samostatne aj v tíme.

 

Delegát cestovnej kancelárie

(delegát CK) je pracovník, ktorý zastupuje cestovnú kanceláriu v mieste určenia zájazdu. Poskytuje informačný servis a pomoc klientom CK počas ich dovolenky (napr. v Chorvátsku, Taliansku, Španielsku, Grécku, Egypte …) a zvyčajne tam zotrváva celú sezónu.

 

Aká je úloha delegáta/sprievodcu?

Úlohou delegáta cestovnej kancelárie/sprievodcu cestovného ruchu je riadiť priebeh jednotlivých tuzemských i zahraničných zájazdov alebo podobných akcií a ich účastníkom poskytovať informačné, poradenské a prípadne ďalšie služby.

Máte radi, zbožňujete:

 • pobyt pri mori počas celého leta,

 • zaujímavú prácu v prímorskom stredisku,

 • dobré platové podmienky,

 • možnosť sebarealizácie,

 • cestovanie a spoznávanie iných krajín, ich obyvateľov, kultúr a iné výhody.

Zároveň ste:

 • komunikatívny a samostatný,

 • ovládate čiastočne niektorý cudzí jazyk,

 • časovo flexibilný,

 • organizačne schopný a zodpovedný.

Tak je to jasné! Práca delegáta CK je pre Vás ako stvorená. Neváhajte a kontaktujte nás.